Ești aici: HomeRezultate

Subactivitatea -A.II.3

Organizarea a 7 seminare regionale pentru a promova rezultatele activităţilor desfăşurate în proiect.

Seminar de diseminare proiect CALE pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov

- 29 iunie 2010

Seminar regional de promovare a proiectului CALE - Calitate în Educatie
-
14 octombrie 2009, Cluj Napoca


ACTIVITATEA III  

Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC în cadrul sectorului abordat în proiect.


ACTIVITATEA IV

Sprijin pentru membrii comitetelor sectoriale în vederea consolidării capacităţii acestora de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC


ACTIVITATEA VI

Identificarea calificărilor sectoriale şi elaborarea hărţii ocupaţionale pentru sectorul abordat în cadrul proiectului cuprinzând informaţii despre ocupaţiile existente, niveluri de responsabilitate şi competenţe sintetizate în standarde ocupaţionale.

Activitatea VII.1 

Organizarea unor seminarii de transfer de know-how in domeniul asigurării calităţii cu participarea unor specialişti din diferite state membre.
Seminar de transfer de know-how - proiect "Calitate în educaţie" - Cluj-Napoca
- 13 octombrie 2009
Vizită de studiu în Italia - proiect CALE "Calitate în educaţie"
19-25 octombrie 2009


Sub-A.VIII.2

 Proiectarea si testarea de programe modulare de formare profesională pentru sectorul abordat, focalizate pe nevoile individuale ale cursanţilor.

apasati aici pentru rezultate


Sub-A.VIII.3

Proiectarea şi testarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale aplicabile la începutul şi sfârşitul procesului de formare care să asigure calitatea, credibilitatea şi relevanţa certificatelor de calificare

apasati aici pentru rezultate

Free business joomla templates