Ești aici: HomeParteneriCASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR

siglacscCasa Socială a Constructorilor este unicul operator privat de protecţie socială din România, înfiinţată în 1998 sub forma unei organizaţii non-profit, autonomă şi cu patrimoniu distinct, care s-a co nstituit şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egală şi liberă a organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor patronale din ramura de construcţii şi materiale de construcţii.

Încă de la apariţia sa pe piaţă, Casa Socială a Constructorilor şi-a câştigat imaginea unui partener solid, de încredere, cu o fundaţie financiară puternică şi stabilă, poziţionându-şi membrii în centrul preocupărilor sale.

Activând în ramura de construcţii şi materiale de construcţii, Casa acordă protecţie socială salariaţilor societăţilor membre, gestionează şi multiplică fondurile depuse de acestea, având caracteristicile unui fond de investiţii cu risc foarte redus.

Casa Socială construieşte relaţii de colaborare cu partenerii săi, bazate pe corectitudine, promptitudine şi deschidere, atât prin sediul central, cât şi prin reţeaua naţională de reprezentanţi înfiinţată la începutul anului 2003.

De-a lungul timpului, Casa Socială a Constructorilor a dovedit flexibilitate la schimbările continue ale mediului economico-social, adoptând soluţii inovatoare în vederea satisfacerii şi uneori chiar a depăşirii aşteptărilor pentru care a fost înfiinţată.

Pe lângă obiectivul principal de creştere a numărului de salariaţi (protejaţi social)/(cărora le oferă protecţie socială), Casa îşi propune, ca în viitor, prin profesionalismul dovedit în cei peste 10 ani de activitate, să-şi consolideze poziţia pe piaţă printr-o continuă preocupare pentru dezvoltarea portofoliului de servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi.

www.casoc.ro

Free business joomla templates