Ești aici: HomeParteneri

parteneri

siglacmcFormare profesională de calitate europeană prin programe de pregătire în acord cu cerinţele specifice ale locului de muncă


CERINŢE ŞI PROVOCĂRI pentru industria construcţiilor în raport cu forţa de muncă

 

  • Necesitatea dezvoltării forţei de muncă româneşti flexibile în contextul integrării europene
  • Necesitatea dezvoltării forţei de muncă mai calificată şi mai competitivă în contextul competiţiei acerbe între firmele româneşti şi străine de pe piaţa internă a construcţiilor
  • Eliminarea deficitului de forţă de muncă pe anumite profesii din domeniul construcţiilor
  • Existenţa fluxurilor migrante de forţă de muncă în/din România
  • Stoparea îmbătrânirii forţei de muncă în construcţii prin atragerea de forţă de muncă tânără, calificată corespunzător.www.cmc.org.ro

Logo_TILS_Romania


 TILS România a fost fondată cu scopul transferării pe piaţa româneasca a expertizei şi know-how-ului acumulat pe parcursul activităţii de 30 de ani desfăşurate de către SDI Group.

TILS România activează în următoarele domenii:
- Mediul înconjurator şi Teritoriu
- Energie Regenerabilă
- Consultanţă şi Instruire

În vederea îmbunătăţirii performanţelor şi dezvoltării aptitudinilor, TILS Romania oferă instruire de nivel înalt şi programe de pregătire şi formare profesională în domenii ca: Dezvoltarea Resurselor Umane, Administrarea Afacerilor, Tehnologia Informaţiei & Comunicării.

Obiectivul TILS Romania este acela ca, printr-o strânsă colaborare între mediul de afaceri şi cel al administratiei publice, să se ajunga la o dezvoltare durabila în: elaborarea strategiilor de  dezvoltare organizatională, creşterea performanţei organizaţiilor, facilitarea procesului de schimbare, verificarea şi monitorizarea rezultatelor activităţilor sus-numite.

Tils Romania

siglacscCasa Socială a Constructorilor este unicul operator privat de protecţie socială din România, înfiinţată în 1998 sub forma unei organizaţii non-profit, autonomă şi cu patrimoniu distinct, care s-a co nstituit şi funcţionează în sistem bipartit, cu participarea egală şi liberă a organizaţiilor sindicale şi asociaţiilor patronale din ramura de construcţii şi materiale de construcţii.

Încă de la apariţia sa pe piaţă, Casa Socială a Constructorilor şi-a câştigat imaginea unui partener solid, de încredere, cu o fundaţie financiară puternică şi stabilă, poziţionându-şi membrii în centrul preocupărilor sale.

Activând în ramura de construcţii şi materiale de construcţii, Casa acordă protecţie socială salariaţilor societăţilor membre, gestionează şi multiplică fondurile depuse de acestea, având caracteristicile unui fond de investiţii cu risc foarte redus.

Casa Socială construieşte relaţii de colaborare cu partenerii săi, bazate pe corectitudine, promptitudine şi deschidere, atât prin sediul central, cât şi prin reţeaua naţională de reprezentanţi înfiinţată la începutul anului 2003.

De-a lungul timpului, Casa Socială a Constructorilor a dovedit flexibilitate la schimbările continue ale mediului economico-social, adoptând soluţii inovatoare în vederea satisfacerii şi uneori chiar a depăşirii aşteptărilor pentru care a fost înfiinţată.

Pe lângă obiectivul principal de creştere a numărului de salariaţi (protejaţi social)/(cărora le oferă protecţie socială), Casa îşi propune, ca în viitor, prin profesionalismul dovedit în cei peste 10 ani de activitate, să-şi consolideze poziţia pe piaţă printr-o continuă preocupare pentru dezvoltarea portofoliului de servicii care să vină în întâmpinarea nevoilor partenerilor săi.

www.casoc.ro

siglacamporlechio  

 

Camporlecchio Educational este un operator de nişă, ce activează în domeniul consultanţei şi managementului schimbarii şi care deţine Il Borgo della Conoscenza, un centru de excelenţă şi pregătire profesională.

Acest centru situat în centrul Toscanei este o construcţie realizată în perioada anilor 1700 şi restaurată, pentru a-şi recăpăta farmecul iniţial, de catre arhitectul Paolo Portoghesi, devenind un centru de instruire destinat culturii corporative, fiind înfiinţat şi utilizat cu scopul de a contribui la dezvoltarea formării profesionale manageriale.

Activităţile din cadrul centrului Il Borgo della Conoscenza sunt concentrate asupra unor domenii ca: management, motivare şi dezvoltarea resurselor umane.

Camporlecchio Educational este rezultatul sinergetic al experienţei şi expertizei profesionale din următoarele domenii:

  • Sisteme de Instruire
  • Administrarea Informaţiei şi Schimbării
  • Comunicare şi Relaţii cu Media
  • Managementul Proiectelor şi Relaţii Internaţionale

Centrul educaţional Il Borgo della Conoscenza dispune de o sală de conferinţe cu o capacitate de 180 de locuri, dotate cu echipamente de videoconferinţe şi traduceri simultane; 4 sali de lectură fiecare a câte 20 locuri, ideale pentru cursuri şi workshop-uri sau ca spaţiu de expoziţii; 7 mini săli de lectura a câte  10 locuri, pentru grupuri de lucru mici; o bibliotecă cu semineu, ideală pentru momente de relaxare; restaurant.

www.ilborgodellaconoscenza.it

 

logo_formedilFormedil este o organizatie nationala ce vizeaza formarea profesionala a celor care isi desfasoara activitatea in sectorul constructiilor, conform Contractului Colectiv National pentru sectorul constructiilor.

Formedil este o entitate bilaterala, constituita de partile sociale din sectorul constructiilor: Associazione nazionale costruttori edili – ANCE (Asociatia Nationala a Constructorilor) si Federatii sindicale ale angajatilor (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).

Reprezentantii Organizatiilor Mestesugaresti ANAEPA Confartigianato (Associazione Nazionale Artigiani dell’Edilizia dei Decoratori, dei Pittori ed Attività Affini), CNA Costruzioni (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa), FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) participa direct, ca titulari, la Formedil.

Obiectivul general al organiatiei Formedil este acela de a promova, actualiza si coordona la nivel national initiativele de formare, calificare si recalificare profesionala din sectorul constructiilor, initiative apartinand centrelor de formare profesionala din sectorul constructiilor. In Italia exista aproximativ 100 de centre de acest fel denumite “scoli”. De asemenea, Formedil promoveaza si realizeaza studii si cercetari prin care se urmareste analiza necesarului de formare, cu accent pe evolutiile organizationale si ale proceselor de productie, pe exigentele de calificare si de crestere profesionala a utilizatorilor.

Citeşte mai departe: FORMEDIL
Free business joomla templates