Ești aici: HomeObiective

Proiectul Calitate în Educaţie - CALE - contribuie la dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe piaţa muncii din sectorul abordat prin:

  • dezvoltarea cadrului sectorial al calificărilor în vederea antrenării forţei de muncă din sector în formarea pe tot parcursul vieţii prin recunoaşterea competenţelor dobândite anterior
  • acces la formarea profesională conform nevoilor proprii şi a nevoilor tehnologice ale companiilor
  • prin creşterea capacităţii instituţionale a comitetului sectorial.

Obiectivul general


Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane in sectorul abordat prin dezvoltarea, crearea si implementarea de mecanisme si instrumente pentru imbunatatirea asigurarii calitatii in Formare Profesionala Continua.

Obiective specifice


  • Analizarea şi monitorizarea pieţei muncii din sector in vederea obţinerii unei imagini clare privind situatia actuala de pe piaţa muncii şi pentru identificare nevoilor specifice ale companiilor si ale fortei de munca din domeniul specific.

  • Dezvoltarea unui set de instrumente pentru asigurarea calităţii formării profesionale continue compus din harta ocupaţională a sectorului, standarde ocupaţionale pentru 10 ocupaţii stabilite în funcţie de priorităţile identificate în analizele realizate la nivel de sector, instrumente de evaluare specifice competenţelor descrise în standardele ocupaţionale precum şi programe modularizate de formare profesională corespunzătoare competenţelor stabilite.

  • Dezvoltarea unui corp de formatori şi de evaluatori de competenţe profesionale capabil să asigure evaluarea şi recunoaşterea compe-tenţelor, independent de modul în care acestea au fost dobândite, şi să pună în aplicare programe de formare modularizate care să permită acumularea de credite transferabile.

  • Aderarea la structurile europene de recunoaştere a calificărilor profesionale prin schimb de bune practici şi aplicarea pe scară largă a acestora şi activităţi inovatoare transnaţionale pentru asigurarea calităţii FPC la nivel de sector.
Free business joomla templates