Ești aici: HomeActivităţi
{slide=A. I - Managementul proiectului}
 • Sub-A.I.1 Asigurarea managementului proiectului
 • Sub-A.I.2 Pregătirea şi realizarea achiziţiilor pentru proiect.
 • Sub-A.I.3 Stabilirea sistemului de monitorizare si evaluare a proiectului.

{/slide}

{slide=A. II Activităţi de promovare, publicitate şi diseminare a proiectului}
 • Sub-A.II.1     Realizarea, actualizarea şi întreţinerea unei pagini web a proiectului pe site-ul solicitantului – in cadrul căreia vor fi furnizate informaţii privind obiectivele urmărite, activităţile ce vor fi implementate, precum si rezultatele obţinute.
 • Sub-A.II.2     Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea, transparenţa şi publicitatea in rândurile grupurilor ţintă, a obiectivelor urmărite în cadrul proiectului.
 • Sub-A.II.3     Organizarea a 7 seminare regionale pentru a promova rezultatele activităţilor desfăşurate în proiect.

{/slide}

{slide=A.III. Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC în cadrul sectorului abordat în proiect.}

 • Sub-A.III.1. Realizarea unei analize comparative asupra legislaţiei care va evidenţia eventualele decalaje şi tendinţe dintre legislaţia românească şi directivele europene, precum şi eventuale propuneri de adaptare. 
 • Sub-A.III.2 Analiza direcţiilor de dezvoltare a sectorului abordat  în vederea identificării tendinţelor de dezvoltare a companiilor, pe tipuri si categorii de lucrări, şi pe segmentele zona urbană şi/sau rurală. 
 • Sub-A.III.3 Analiza asupra companiilor din domeniul abordat în cadrul proiectului (pe o anumită perioadă, pentru a evidenţia dinamica acestora şi a determina parametri relevanţi pentru evoluţia forţei de muncă). 
 • Sub-A.III.4 Analiza documentelor referitoare la sursele şi conţinutul informaţiilor statistice existente la nivel naţional cu privire la situaţia calificărilor în sectorul abordat.

{/slide}

{slide=A. IV Sprijin pentru membrii comitetelor sectoriale în vederea consolidării capacităţii acestora de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC}

 • Sub-A.IV.1 Dezvoltarea unui instrument pentru realizarea de analize periodice asupra nevoilor de calificare în sectorul abordat pentru a determina necesarul de formare in funcţie de categoriile de lucrări executate de către companiile din domeniu.
 • Sub-A.IV.2 Analiza nevoilor individuale de formare profesională a forţei de muncă din sectorul abordat in vederea evidenţierii necesarului de pregătire pentru acoperirea lipsurilor de competenţe identificate.

{/slide}

{slide=A.V. Colectarea informaţiilor relevante privind sectorul abordat în cadrul unei  baze de date electronice şi a unei biblioteci.}

{/slide}

{slide=A.VI. Identificarea calificărilor sectoriale şi elaborarea hărţii ocupaţionale pentru sectorul abordat în cadrul proiectului cuprinzând informaţii despre ocupaţiile existente, niveluri de responsabilitate şi competenţe sintetizate în standarde ocupaţionale.}

 • Sub-A.VI.1 Elaborarea analizelor ocupaţionale pentru 10 ocupaţii identificate din analiza tendinţelor de dezvoltare a  sectorului abordat.
 • Sub-A.VI.2 Elaborarea, validarea  în comitetul sectorial şi introducerea  în baza de date a CNFPA a 10 standarde ocupaţionale. 
 • Sub-A.VI.3 Definirea calificărilor la nivel de sector şi a calificărilor cu caracter trans-sectorial care se regăsesc şi în sectorul abordat 
 • Sub-A.VI.4 Elaborarea hărţii ocupaţionale a sectorului abordat.

{/slide}

{slide=A.VII. Schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţări UE pe tema asigurării calităţii în FPC}

 • Sub-A.VII.1 Organizarea unor seminarii de transfer de know-how in domeniul asigurării calităţii cu participarea unor specialişti din diferite state membre. 
 • Sub-A.VII.2 Organizarea unor vizite de studiu în vederea diseminării bunelor practici în domeniul formării profesionale continue existente la nivelul ţării partenere

{/slide}

{slide=A.VIII. Elaborarea unor programe de formare flexibile şi moderne care să răspundă nevoilor individuale şi ale companiilor}

 • Sub-A.VIII.1 Crearea unui corp de specialişti din sector, formaţi ca formatori şi  evaluatori de competenţe profesionale desemnaţi de Comitetul Sectorial pentru realizarea şi implementarea de instrumente de asigurare a calităţii FPC. 
 • Sub-A.VIII.2 Proiectarea si testarea de programe modulare de formare profesională pentru sectorul abordat, focalizate pe nevoile individuale ale cursanţilor. 
 • Sub-A.VIII.3 Proiectarea şi testarea instrumentelor de evaluare a competenţelor profesionale aplicabile la începutul şi sfârşitul procesului de formare care să asigure calitatea, credibilitatea şi relevanţa certificatelor de calificare

{/slide}

{slide=A.IX. Editarea şi tipărirea materialelor relevante rezultate din activităţile desfăşurate în proiect}

 • Sub-A.IX.1 Selecţia şi editarea materialelor care vor fi tipărite se va realiza pe baza priorităţilor stabilite de comitetul sectorial ca principal beneficiar al rezultatelor proiectului 
 • Sub-A.IX.2 Tipărirea materialelor relevante pentru aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii (standarde ocupaţionale, manuale, set de chestionare pentru identificarea nevoilor de formare individuale, broşuri de diseminare a rezultatelor proiectului)

{/slide}

{slide=A.X. Evaluarea finală a rezultatelor proiectului}

Pentru a stabili măsura in care a fost realizat scopul proiectului si au fost obţinute rezultatele propuse, se va face evaluarea finala tehnica si financiara a proiectului, ţinând seama de parametrii stabiliţi în sub-A. I.3.

{/slide}

{slide=A.XI. Organizarea unei conferinţe naţionale de închidere a proiectului cu participarea tuturor actorilor relevanţi in sectorul abordat pentru asigurarea diseminării rezultatelor obţinute.}

{/slide}


Free business joomla templates