Ești aici: HomecaleVizite de studiuVizită de studiu în Regiunea Piemonte și Lombardia, Italia 19 -26 iunie 2011

A3_Cale_Afis_ProiectCale

Titlul proiectului: Calitate în educaţie „CALE”

Codul proiectului:    POSDRU/4/1.4/S/3
Valoare:    18.498.942,00 Lei
Data începerii proiectului:    01.11.2008
Data finalizării proiectului:   31.10.2011

Proiect strategic, cofinanţat din Fondul Social European
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 - „Educaţia şi formarea profesionalã în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.4 - „Calitate în formarea profesională continuã”
Durata proiectului: 36 de luni

În perioada 19 – 26 iunie 2011 a avut loc vizita de studiu în Regiunea Piemonte și Lombardia, Italia.

Vizita de studiu a avut loc în cadrul activității VII Schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţări UE pe tema asigurării calităţii în FPC¸ Sub-activitatea VII.2 Organizarea unor vizite de studiu în vederea diseminării bunelor practici în domeniul formării profesionale continue existente la nivelul ţării partenere.

Organizatori:

Fundația Casa de Meserii a Constructorilor în parteneriat cu Formedil Italia

Participanţi:

Membrii Comitetului Sectorial din Constructii
Dan Cristescu – Preşedinte FGS Familia " Anghel Saligny "
Eugen Colceriu - CoPreşedinte FGS Familia " Anghel Saligny " 
Eugen Sultan – Secretar General Adjunct FGS Familia " Anghel Saligny "
Laurenţiu Plosceanu – Preşedinte ARACO
Romeo Bogdanovici – Preşedinte filiala Bucureşti ARACO
Irimie Catargiu – Consilier CSC
Reprezentanţi Fundația Casa de Meserii a Constructorilor

Constantin Bălinișteanu – Director General
Angela Cristescu – Manager de proiect CALE
Andreea Pîrcălăbescu – Coordonator formare profesională CALE
Cristina Petre – Formator curs Evaluator competențe profesionale și specialist calificări
Ligia Necula – Formator curs Formator de formatori

Agenda vizitei de studiu

Întocmit,
Mihai Pîrcălăbescu
Specialist PR
02 iunie 2011

Galerie foto

{yoogallery src=[images/stories/documente _site/ev_desf//vizite_de_studiu/19-26.06.2011/galerie_foto] title=[Vizită de studiu în Regiunea Piemonte și Lombardia, Italia 19 -26 iunie 2011 ] }

Free business joomla templates